Raporty bieżące 2019

Raport 23/19
02.12.2019 r. [19:28]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 22/19
07.11.2019 r. [12:15]
Wzrost przychodów ze sprzedaży netto Spółki w III kwartale 2019 roku

Raport 21/19
08.10.2019 r. [15:51]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 20/19
02.10.2019 r. [16:55]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 19/19
24.09.2019 r. [15:09]
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – informacja o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów

Raport 18/19
19.09.2019 r. [21:07]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 17/19
18.09.2019 r. [13:12]
Powołanie Komitetu Audytu

Raport 16/19
18.09.2019 r. [13:08]
Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport 15/19
07.08.2019 r. [19:13]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 14/19
26.07.2019 r. [12:46]
Zamknięcie Projektu

Raport 13/19
13.06.2019 r. [12:45]
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki

Raport 12/19
12.06.2019 r. [18:55]
Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

Raport 11/19
12.06.2019 r. [18:49]
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku

Raport 10/19
23.05.2019 r. [12:57]
Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze wraz z projektami uchwał

Raport 9/19
16.05.2019 r. [12:34]
Ogłoszenie o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami Uchwał

Raport 8/19
13.05.2019 r. [15:16]
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Raport 7/19
08.05.2019 r. [12:24]
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 roku

Raport 6/19
26.04.2019 r. [12:57]
Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok 2018

Raport 5/19
09.04.2019 r. [14:29]
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań i przeglądu sprawozdań finansowych w roku 2019 i 2020

Raport 4/19
25.02.2019 r. [19:00]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 3/19
07.02.2019 r. [19:08]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 2/19
04.02.2019 r. [19:28]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 1/19
18.01.2019 r. [13:52]
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku