Raporty bieżące 2018

Raport 25/18
28.12.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 24/18
20.12.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 23/18
20.12.2018 r.
Informacja o transakcji wykonanej na akcjach Spółki

Raport 22/18
11.12.2018 r.
Korekta raportu bieżącego nr 22/18

Raport 22/18
10.12.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 21/18
10.12.2018 r.
Zatwierdzenie aktualizacji kosztów inwestycji przez Radę Nadzorczą

Raport 20/18
07.12.2018 r.
Aktualizacja założeń budżetu realizacji inwestycji

Raport 19/18
27.11.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 18/18
08.10.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 17/18
11.07.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 16/18
02.07.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 15/18
19.06.2018 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport 14/18
18.06.2018 r.
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca 2018 roku

Raport 13/18
18.06.2018 r.
Powołanie Członków oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu

Raport 12/18
18.06
.2018 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport 11/18
29.05.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 10/18
14.05.2018 r.
Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Raport 9/18
14.05.2018 r.
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

Raport 8/18
30.04.2018 r.
Korekta raportu bieżącego nr 8/18

Raport 8/18
26.04.2018 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami Uchwał

Raport 7/18
26.04.2018 r.
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

Raport 6/18
11.04.2018 r.
Informacja o wykreśleniu akcji Spółki z list uczestników indeksów WIG i WIG-Poland

Raport 5/18
10.04.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 4/18
06.04.2018 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 3/18
30.01.2018 r.
Wyrok w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport 2/18
23.01.2018 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport 1/18
16.01.2018 r.
Rezygnacja członka Zarządu