Walne zgromadzenia 2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy “NOVITA” S.A. zwołane na dzień 13.12.2023

13 grudnia 2023 r. – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “NOVITA” S.A.

 

3 listopada 2023 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

3 listopada 2023 – Załącznik Nr 1 – oświadczenie

3 listopada 2023 – Załącznik Nr 2 – wymagania techniczne

3 listopada 2023 – Projekty uchwał na NWZA

3 listopada 2023 – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji w “NOVITA” S.A.

3 listopada 2023 – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

23 października 2023 – Żądanie Akcjonariusza zwołania NWZA

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy “NOVITA” S.A. zwołane na dzień 14.06.2023

14 czerwca 2023 r. – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie “NOVITA” S.A.

 

25 maja 2023 r. – Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały na ZWZA wraz z uzasadnieniem

25 maja 2023 r. – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – wymagania techniczne

Projekty uchwał na ZWZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej “NOVITA” S.A. za rok 2022

Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Jednostkowy raport roczny za rok 2022

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w “NOVITA” S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika