Raporty bieżące 2021

Raport bieżący nr 25/21
30-12-2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 24/21
13-12-2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 23/21
08-12-2021 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki

Raport bieżący nr 22/21
07-12-2021 r.
Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 7 grudnia 2021 roku

Raport bieżący nr 21/21
07-12-2021 r.
Wypłata dywidendy – decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 20/21
05-11-2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 19/21
03-11-2021 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Raport bieżący nr 18/21
27-10-2021 r.
Opinia Zarządu „NOVITA” S.A. w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Raport bieżący nr 17/21
21-10-2021 r.
Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 16/21
21-10-2021 r.
Szacowane wyniki za trzy kwartały 2021 roku

Raport bieżący nr 15/21
15-07-2021 r.
Szacowane wyniki za I półrocze 2021 roku

Raport bieżący nr 14/21
30-06-2021 r.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki

Raport bieżący nr 13/21
29-06-2021 r.
Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr 12/21
29-06-2021 r.
Wypłata dywidendy – decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 11/21
29-06-2021 r.
Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 10/21
01-06-2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 9/21
25-05-2021 r.
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań i przebiegu sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022

Raport bieżący nr 8/21
25-05-2021 r.
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Raport bieżący nr 7/21
18-05-2021 r.
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Raport bieżący nr 6/21
12-05-2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 5/21
16-03-2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 4/21
11-03-2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 3/21
04-02-2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 2/21
20-01-2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 1/21
12-01-2021 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku