Raporty bieżące 2020

Raport 29/20
17.12.2020 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 28/20
15.12.2020 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 27/20
20.11.2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki

Raport 26/20
19.11.2020 r.
Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 19 listopada 2020 roku

Raport 25/20
19.11.2020 r.
Wypłata dywidendy – decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport 24/20
10.11.2020 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 23/20
28.09.2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 22/20
24.09.2020 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Raport 21/20
17.09.2020 r.
Opinia Zarządu “NOVITA” S.A. w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Raport 20/20
14.09.2020 r.
Otrzymanie od Akcjonariusza żadania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport 19/20
10.08.2020 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 18/20
10.08.2020 r.
Zawarcie znaczącej umowy (Aneks do Umowy o MultiLinię) 

Raport 17/20
23.07.2020 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 16/20
13.07.2020 r.
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport 15/20
01.07.2020 r.
Wzrost przychodów ze sprzedaży netto Spółki w II kwartale 2020 roku

Raport 14/20
01.07.2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki

Raport 13/20
30.06.2020 r.
Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku

Raport 12/20
30.06.2020 r.
Wypłata dywidendy – decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport 11/20
29.06.2020 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 10/20
15.06.2020 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 9/20
02.06.2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami Uchwał

Raport 8/20
29.05.2020 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 7/20
26.05.2020 r.
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

Raport 6/20
22.05.2020 r.
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

Raport 5/20
14.04.2020 r.
Zawarcie umowy znaczącej

Raport 4/20
01.04.2020 r.
Wzrost przychodów ze sprzedaży netto Spółki w I kwartale 2020 roku

Raport 3/20
14.02.2020 r.
Zawarcie umowy znaczącej

Raport 2/20
03.02.2020 r.
Wzrost przychodów ze sprzedaży netto Spółki w IV kwartale 2019 roku

Raport 1/20
10.01.2020 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku