System Zarządzania Jakością

System Zarzadzania Jakością w Spółce jest narzędziem dla skutecznego realizowania zadań zapewnienia jakości. Ważnym elementem funkcjonowania Systemu jest świadoma odpowiedzialność naszych Pracowników za jakość wytwarzanych włóknin. Podejście procesowe, orientacja na klienta oraz zarządzanie ryzykiem i szansami znajdują swoje odzwierciedlenie w naszej codziennej pracy. Realizowany w Spółce plan audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz działania doskonalące umożliwiają rozwój i podnoszenie standardów produkowanych wyrobów, a także podwyższanie efektywności procesów.

Zgodność Systemu Zarzadzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 podlega certyfikacji zewnętrznej, prowadzonej przez firmę DNV. System Zarzadzania Jakością od momentu wdrożenia przez Spółkę w 2002 r. jest w ciągły sposób utrzymywany i doskonalony. Posiadamy również system kontrolowanego pochodzenia produktów w łańcuchu dostaw, zgodny ze Standardami FSC® oraz PEFC, co jest uzupełnieniem funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.