Raporty bieżące 2024

Raport bieżący nr 16/24
22-07-2024 r.
 Szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze 2024 roku

Raport bieżący nr 15/24
04-07-2024 r.
 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 14/24
27-06-2024 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki

Raport bieżący nr 13/24
26-06-2024 r.
Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku

Raport bieżący nr 12/24
26-06-2024 r.
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 11/24
26-06-2024 r.
Wypłata dywidendy – decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 10/24
26-06-2024 r.
Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 9/24
27-05-2024 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 8/24
22-05-2024 r.
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Raport bieżący nr 7/24
14-05-2024 r.
 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 6/24
16-04-2024 r.
  Szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku

Raport bieżący nr 5/24
19-03-2024 r.
 Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4/24
07-03-2024 r.
  Szacunkowe wyniki za rok 2023

Raport bieżący nr 3/24
06-03-2024 r.
  Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 2/24
22-02-2024 r.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 1/24
11-01-2024 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku