Publikowane prognozy finansowe

W raporcie bieżącym nr 8/14 z dnia 03 marca 2014 r. Spółka opublikowała prognozę wyników na 2014 rok, która zakładała osiągnięcie w 2014 roku przychodów ze sprzedaży na poziomie 88,5 mln zł oraz zysku netto w kwocie 7,4 mln zł.
Wraz z poprawą koniunktury oraz optymalizacją procesów produkcyjnych w ciągu roku Spółka dokonywała aktualizacji prognozy.
Ostateczna projekcja wyników finansowych opublikowana została w raporcie bieżącym z dnia 20 listopada 2014 r. Prognozy dotyczyły wyników jednostkowych “NOVITA” S.A. bez wyników spółki zależnej “NOVITEX” Sp. z o.o.
Podstawowe założenia, prognozowane wyniki i ich realizacja w 2014 roku:

Prognoza
(03.03.2014)
Korekta prognozy
(20.05.2014)
Korekta prognozy
(20.11.2014)
Wykonanie
2014
Realizacja
prognozy (%)
Przychody ze sprzedaży mln zł
88,5
92,5 84,0 84,3 100,4%
Zysk netto mln zł 
7,4
8,4 10,0 9,8
98,0%