Jakość

Jakość oznacza dla nas inwestowanie w najnowsze technologie, dzięki którym jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania naszych Klientów w zakresie zgodności parametrów i łatwości przetwarzania naszych włóknin. Jest ona również dla nas systemem ciągłego doskonalenia kontroli nad procesem. Analizy laboratoryjne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi normami badawczymi (ISO, EDANA). Profil dostępnych testów jest szeroki i dopasowany do indywidualnych wymagań naszego Partnera. Chętnie wymieniamy się doświadczeniami oraz jesteśmy otwarci na rozwój naszych wyrobów.

Zapewniamy dostarczanie produktów o wysokim standardzie bezpieczeństwa, co ma potwierdzenie w atestach i certyfikatach naszych włóknin, uzyskanych w laboratoriach zewnętrznych (Instytut ISEGA, PZH, Instytut TextilCERT).