Historia dywidend

Rok Dzień dywidendy Termin wypłaty dywidendy Dywidenda na akcję (zł) Wypłacona dywidenda (zł)
2023 19 grudnia 2023 28 grudnia 2023 4,00 10 000 000,00
2023 3 lipca 2023 17 lipca 2023 12,00 30 000 000,00
2021 14 grudnia 2021 21 grudnia 2021 9,20 23 000 000,00
2021 7 lipca 2021 14 lipca 2021 12,00 30 000 000,00
2020 1 grudnia 2020 15 grudnia 2020 10,80 27 000 000,00
2020 25 września 2020 5 października 2020 5,20 13 000 000,00
2015 10 lipca 2015 15 października 2015 4,00 10 000 000,00
2015 02 lipca 2015 20 lipca 2015 2,95 7 375 000,00
2014 30 maja 2014 13 czerwca 2014 2,03 5 075 000,00