Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza NOVITA S.A.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 16.10.2017 roku

Eyal Maor

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uriel Mansoor

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ohad Tzkhori

Członek Rady Nadzorczej

Janusz Piczak

Członek Rady Nadzorczej