Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza NOVITA S.A.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 29.06.2022 roku

Eyal Maor

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uriel Mansoor

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ohad Tzkhori

Członek Rady Nadzorczej

Janusz Piczak

Członek Rady Nadzorczej

Ilanit Ella

Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego wchodzą:

Ohad Tzkhori

Przewodniczący Komitetu Audytu

Eyal Maor

Członek Komitetu Audytu

Ilanit Ella

Członek Komitetu Audytu

Według złożonych oświadczeń, ustawowe kryteria niezależności spełniają: Ohad Tzkhori oraz Ilanit Ella.