Zarząd

Zarząd NOVITA S.A.

Radosław Muzioł

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Powołany na Prezesa Zarządu z dniem 29 września 2014 r.

Jakub Rękosiewicz

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Powołany na Członka Zarządu z dniem 07 listopada 2014 r.

Shlomo Finkelstein

Członek Zarządu
Powołany na Członka Zarządu z dniem 03 sierpnia 2016 r.

Rami Gabay

Członek Zarządu
Powołany na Członka Zarządu z dniem 03 sierpnia 2016 r.