Raporty bieżące 2023

Raport bieżący nr 20/23
14-12-2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki

Raport bieżący nr 19/23
13-12-2023 r.
Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 13 grudnia 2023 roku

Raport bieżący nr 18/23
13-12-2023 r.
Wypłata dywidendy – decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 17/23
03-11-2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A. wraz z projektami Uchwał

Raport bieżący nr 16/23
02-11-2023 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Raport bieżący nr 15/23
26-10-2023 r.
Opinia Zarządu NOVITA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Raport bieżący nr 14/23
24-10-2023 r.
Szacunkowe wyniki za trzy kwartały 2023 roku

Raport bieżący nr 13/23
23-10-2023 r.
Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 12/23
08-08-2023 r.
Zawarcie znaczącej umowy (Aneks do Umowy o MultiLinię)

Raport bieżący nr 11/23
27-07-2023 r.
Szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku

Raport bieżący nr 10/23
15-06-2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki

Raport bieżący nr 9/23
14-06-2023 r.
Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr 8/23
14-06-2023 r.
Wypłata dywidendy – decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 7/23
25-05-2023 r.
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr 6/23
18-05-2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA S.A. wraz z projektami Uchwał

Raport bieżący nr 5/23
17-05-2023 r.
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Raport bieżący nr 4/23
11-05-2023 r.
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 3/23
21-04-2023 r.
Szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr 2/23
17-03-2023 r.
Szacunkowe wyniki za rok 2022

Raport bieżący nr 1/23
10-01-2023 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku