Raporty bieżące 2022

Raport bieżący nr 17/22
02-08-2022 r. [12:59]
Szacunkowe wyniki za I półrocze 2022 roku

Raport bieżący nr 16/22
12-07-2022 r. [09:14]
Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 15/22
12-07-2022 r. [09:07]
Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 14/22
09-07-2022 r. [10:05]
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – informacja o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów

Raport bieżący nr 13/22
08-07-2022 r. [20:30]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 12/22
08-07-2022 r. [11:14]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 11/22
30-06-2022 r. [10:12]
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki

Raport bieżący nr 10/22
29-06-2022 r. [16:31]
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku

Raport bieżący nr 9/22
29-06-2022 r. [12:27]
Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 8/22
06-06-2022 r. [13:38]
Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 7/22
02-06-2022 r. [12:31]
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 6/22
25-05-2022 r. [12:49]
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Raport bieżący nr 5/22
18-05-2022 r. [11:39]
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Raport bieżący nr 4/22
28-04-2022 r. [10:10]
Szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr 3/22
10-03-2022 r. [11:25]
Szacunkowe wyniki za rok 2021

Raport bieżący nr 2/22
11-01-2022 r. [15:31]
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport bieżący nr 1/22
10-01-2022 r. [09:55]
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki