Razem dbamy o środowisko

Ochrona środowiska? Obowiązkowo!

Podejmowania działań mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko wymagają od nas przepisy. Jesteśmy na bieżąco z obowiązującymi krajowymi i europejskimi regulacjami prawnymi, dotyczącymi gospodarki odpadowej i środowiskowej. Za zgodność z przepisami odpowiada u nas Specjalista ds. BHP, PPoż i Ochrony Środowiska, ale również Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Magazyn Centralny.

Jak to działa dokładnie i w jaki sposób wprowadzamy zmiany dotyczące zarządzania odpadami?

Dział BHP na bieżąco śledzi przepisy i informuje nas, co mamy robić, by działać zgodnie z nimi – mówi Violetta Podhorodecka, Starszy Magazynier w Novita S.A. – Potrzebne jest tutaj zaangażowanie wszystkich działów, nie tylko magazynu. Zarówno produkcja, jak i utrzymanie ruchu generują własne odpady i nie wszystkie przechodzą przez nas. Przepisy i zasady funkcjonowania muszą więc znać wszyscy, którzy mają do czynienia z odpadami i produktami ubocznymi.


Utylizacja czy recykling?

W naszym zakładzie powstają zarówno odpady podlegające utylizacji, jak i odpady z opakowań, jak folie, big bagi czy bednarki, które są ponownie przetwarzane przez zewnętrzne firmy do dalszej produkcji. Z opakowań powstają na przykład mopy oraz materiały wykorzystywane w branży meblarskiej.

Co dokładnie robimy z odpadami i produktami ubocznymi? Do skutecznej optymalizacji procesów związanych z ich utylizacją służy nam system BDO, w którym jesteśmy zarejestrowani. BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzi gospodarkę odpadową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie odpady i opakowania są selektywnie gromadzone, dokładnie ważone, a następnie poddawane właściwemu procesowi. Odpady są następnie, zgodnie z katalogiem odpadów, odbierane przez wyspecjalizowane firmy, natomiast opakowania poddaje się procesowi recyklingu przez właściwą organizację odzysku. Do dalszej produkcji przekazujemy także włókniny o obniżonych właściwościach jakościowych. Część włóknin zakwalifikowanych jako produkt uboczny przetwarzamy ponownie w procesie produkcyjnym, odzyskując surowiec do dalszej produkcji. Ze ścinek brzegowych powstają natomiast mopy.

Do stosowania zasad recyklingu namawiamy też naszych pracowników! Odpowiednie kontenery i kosze na papier, szkło oraz tworzywa sztuczne pozwalają nam na segregację śmieci również w naszych biurach oraz na całym zakładzie produkcyjnym.

Niższe zużycie wody

Oprócz sprawnego zarządzania odpadami, którego wymagają od nas regulacje prawne, podejmujemy również wewnętrzne działania na rzecz ekologii. Jesteśmy dumni z innowacji, jakie wprowadziliśmy do naszych linii produkcyjnych, związanych z wytwarzaniem włóknin Spunlace.

W tym procesie czynnikiem roboczym łączącym pojedyncze włókna jest woda procesowa, która krąży w obiegu zamkniętym. Pozyskujemy ją z własnego ujęcia ze studni głębinowej. Zaawansowany system filtracji wody procesowej wpływa bezpośrednio na mniejszy pobór wody oraz na zmniejszenie strat. Dzięki temu woda w obiegu zamkniętym, gotowa do ponownego wykorzystania, stanowi aż 90% naszego zapotrzebowania produkcyjnego.

Mądre zarządzanie transportem

Dbamy więc o wodę, o produkty wykorzystywane w procesach wewnętrznych, ale działamy też na zewnątrz. W ograniczaniu śladu węglowego pomaga nam system SOOT – program do zarządzania łańcuchem dostaw. Pozwala nam on nie tylko zwiększyć efektywność i terminowość dostaw. Dzięki dostępowi do giełdy zleceń, mamy większą kontrolę nad naszym łańcuchem dostaw i możemy zrezygnować z budowania własnej floty pojazdów. Przyczyniamy się w ten sposób do ograniczenia liczby ciężarówek na europejskich i światowych drogach, a tym samym – do ograniczania naszego śladu węglowego.