Janusz Piczak

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:

2012 – obecnie Prezes Zarządu Finveco Sp. z o.o. oraz Finveco Investments Sp. z o.o., podmiotów od niego zależnych
2015 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Hertz Systems Ltd Sp. z o.o.
2009 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Novita S.A.
2001 – 2007 właściciel, Prezes Zarządu Finventis Sp. z o.o.
1999 – 2001 własna działalność gospodarcza pod firmą Biuro Doradztwa Gospodarczego „Noviart”
1993 – 2004 w grupie kapitałowej NOVITA: Prezes Zarządu Novita Towarzystwo Inwestycyjne S.A. („Novita Holding” S.A.), Przewodniczący Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A., Członek Rady Nadzorczej Novita Market S.A. i Novita Przędzalnia S.A., Wiceprezes Zarządu Novita S.A. (1998 -2004)
1991 – 1993 współwłaściciel, Dyrektor Inveco Trading S.c. i Alcor Invest Co.
1989 – 1991 Przedsiębiorstwo Państwowe Zastal w Zielonej Górze – referent ds. eksportu, kierownik Działu Eksportu oraz Szef Zespołu ds. Inwestycji Kapitałowych i Marketingu
1987 – 1988 Żagańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Chemicznego i Lekkiego “Modernbud”, referent ds. eksportu

Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie spełnia kryterium niezależności członków Rady Nadzorczej – jest właścicielem i Prezesem jednoosobowego Zarządu Finveco Sp. z o.o., akcjonariusza dysponującego akcjami.