Adi Mansoor

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

wyższe wykształcenie prawnicze, od 2007 r. jest członkiem izraelskiej izby adwokackiej;

posiada licencjat (B.A.) administracji biznesu.

 

Przebieg pracy zawodowej:

2016 –                   obecnie Menadżer ds. Rozwoju Rynkowego (Business Development Manager) w Spółce B.G.M. Ltd.

2007 – 2015         Dyrektor Operacyjny (C.O.O.) w Spółce M.G.B. (1979) vehicle import and marketing company Ltd.

 

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

B.G.M. Ltd. – Menadżer ds. Rozwoju Rynkowego (Business Development Manager) Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Pan Adi Mansoor nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adi Mansoor nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.