Raporty bieżące 2016

Raport 47/16
29.12.2016 r.
Informacja o transakcji wykonanej na akcjach Spółki

Raport 46/16
29.12.2016 r.
Informacja o transakcji wykonanej na akcjach Spółki

Raport 45/16
17.11.2016 r.
Rozpoczęcie prac związanych z inwestycją.

Raport 44/16
17.11.2016 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 43/16
07.10.2016 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 42/16
16.09.2016 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 41/16
13.09.2016 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 40/16
08.09.2016 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 39/16
31.08.2016 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport 38/16
31.08.2016 r.
Powołanie osób nadzorujących

Raport 37/16
31.08.2016 r.
Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 31 sierpnia 2016 roku

Raport 36/16
29.08.2016 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport 35/16
29.08.2016 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport 34/16
29.08.2016 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport 33/16
16.08.2016 r.
Korekta raportu bieżącego nr 33/16

Raport 33/16
11.08.2016 r.
Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “Novita” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 32/16
09.08.2016 r.
Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad NWZ Spółki

Raport 31/16
05.08.2016 r.
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Raport 30/16
04.08.2016 r.
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Raport 29/16
03.08.2016 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 28/16
03.08.2016 r.
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport 27/16
03.08.2016 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport 26/16
03.08.2016 r.
Powołanie Członków Zarządu

Raport 25/16
02.08.2016 r.
Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad NWZ Spółki

Raport 24/16
01.08.2016 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “Novita” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 23/16
29.07.2016 r.
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 22/16
26.07.2016 r.
Zawarcie przez Lentex z firmą Tebesa umowy sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity  – informacja od Lentex

Raport 21/16
26.07.2016 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 20/16
21.07.2016 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 19/16
13.07.2016 r.
Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Raport 18/16
23.06.2016 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez członka Rady Nadzorczej oraz podmiot od niego zależny

Raport 17/16
22.06.2016 r.
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania

Raport 16/16
13.06.2016 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 15/16
07.06.2016 r.
Zawarcie przez Lentex z firmą Vaporjet umowy związanej z transakcją sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity  – informacja od Lentex

Raport 14/16
06.06.2016 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

Raport 13/16
06.06.2016 r.
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 06 czerwca 2016 roku

Raport 12/16
03.06.2016 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez członka Rady Nadzorczej oraz podmiot od niego zależny

Raport 11/16
27.05.2016 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 10/16
20.05.2016 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 9/16
20.05.2016 r.
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji podziału zysku

Raport 8/16
19.05.2016 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez członka Rady Nadzorczej oraz podmiot od niego zależny

Raport 7/16
10.05.2016 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “Novita” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 6/16
10.05.2016 r.
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Raport 5/16
29.04.2016 r.
Podjęcie decyzji o przystąpieniu Novity do negocjacji w sprawie sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

Raport 4/16
28.04.2016 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej

Raport 3/16
26.04.2016 r.
Podjęcie przez Lentex decyzji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

Raport 2/16
19.01.2016 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport 1/16
14.01.2016 r.
Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej