Radosław Muzioł

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Wykształcenie:

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Zarządzania i Podyplomowe Studium Biznesu Międzynarodowego.

Doświadczenie zawodowe:

11.2011 – 08.2016 „LENTEX” S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Dywizji Włóknin
2009 – 2011 RMC w Zielonej Górze – działalność własna
1998 – 2009 „NOVITA” S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
1996 – 1998 Zakłady Odzieżowe „Żary” S.A. – Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
1995 – 1996 Apexim AB w Poznaniu – Dyrektor Finansowy

Pan Radosław Muzioł, według złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.