Procedura zgłaszania naruszeń

Formularz zgłoszenia naruszenia

    Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Procedury zgłaszania naruszeń NOVITA S.A.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez NOVITA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Dekoracyjnej 3 w celu obsługi zgłoszenia naruszenia (w przypadku podania danych osobowych).