Potwierdzone certyfikatami

W naszych procesach produkcyjnych korzystamy również z produktów pochodzenia drzewnego. Bardzo istotnym elementem z punktu widzenia ekologii jest w tej kwestii wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej. Dbamy o to dzięki prowadzeniu w Spółce systemów kontroli pochodzenia produktów pochodzenia leśnego. Posiadana certyfikacja ich zgodności z wymaganiami łańcucha dostaw według FSC® oraz PEFC, pozwala nam oferować na rynku włókniny z oświadczeniami w obu wskazanych Standardach.

 

 

Działalność takich jednostek jak FSC® i PEFC zapewnia utrzymanie zrównoważonej gospodarki poprzez zabezpieczenie obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia czy ochronę i wzbogacanie różnorodności biologicznej. Dbają one także o unikanie stosowania szkodliwych substancji chemicznych w procesach przetwórstwa produktów drewnianych. Pilnują przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej. Wspierają lokalne rynki pracy oraz zapewniają zgodność działań poszczególnych podmiotów z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.