Jakub Rękosiewicz

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wykształcenie:

Ukończył Politechnikę Zielonogórską na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskał Certyficate IV in Business (Management) – Kent Institute of Business and Technology, Sydney Australia, ukończył także Studium Podyplomowe Rachunkowości – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, certyfikat księgowy
nr 19287/2007.

Doświadczenie zawodowe:

09.2014 – 11.2014 Carboholding Sp. z o.o. – Z-ca Dyrektora ds. Handlu
04.2013 – 08.2014 Oddział Konstrukcji Stalowych LUBSTAL – Carboholding Sp. z o.o. – Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
2012 – 2013 Oddział Konstrukcji Stalowych LUBSTAL – Carboholding Sp. z o.o. – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
02.2012 – 09.2012 Carboholding Sp. z o.o. – Specjalista ds. Finansowych
2011 – 2012 Ecoservice Sp. z o.o. Zielona Góra (Holding Ekosystem S.A.) – Business Controller
2010 – 2011 Ekosystem Sp. o. o. Zielona Góra (Holding Ekosystem S.A.) – Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych
2004 – 2010 Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. – Starszy Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej, Wydział Budżetowania i Controllingu

Pan Jakub Rękosiewicz, według złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.