Ilanit Ella

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

wyższe w zakresie księgowości i zarządzania (BA in Accounting and Business Administration)

Doświadczenie zawodowe:

obecnie Phoenix Holdings Ltd z siedzibą w Izraelu – Kontroler Finansowy (Controller)
2016 – 2021 Entropy Group z siedzibą w Izraelu – Dyrektor Finansowy (Director of Finance)
2008 – 2016 BDO Ziv Haft z siedzibą w Izraelu – CPA Manager

Inna działalność i uczestnictwo w spółkach:

Phoenix Holdings Ltd z siedzibą w Izraelu (spółka publiczna) – Kontroler Finansowy (Controller). Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Pani Ilanit Ella nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Ilanit Ella nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.