Raport bieżące 2021

Raport 15/21
15.07.2021
Szacowane wyniki za I półrocze 2021 roku

Raport 14/21
30.06.2021
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki

Raport 13/21
29.06.2021
Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku

Raport 12/21
29.06.2021
Wypłata dywidendy – decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport 11/21
29.06.2021
Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Raport 10/21
01.06.2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “NOVITA” S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 9/21
25.05.2021
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań i przebiegu sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022

Raport 8/21
25.05.2021 r.
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Raport 7/21
18.05.2021 r.
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Raport 6/21
12.05.2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 5/21
16.03.2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 4/21
11.03.2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 3/21
04.02.2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport 2/21
20.01.2021 r.
Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 1/21 z dnia 12-01-2021 r.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku