General meetings 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy “NOVITA” S.A. zwołane na dzień 29.06.2022

 

29 czerwca 2022 r. – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie “NOVITA” S.A.

 

15 czerwca 2022 r. – Kandydatura Pana Janusza Piczaka na Członka Rady Nadzorczej “NOVITA” S.A.

14 czerwca 2022 r. – Kandydatura Pani Ilanit Ella na Członka Rady Nadzorczej “NOVITA” S.A.

14 czerwca 2022 r. – Kandydatura Pana Uriel Mansoor na Członka Rady Nadzorczej “NOVITA” S.A.

9 czerwca 2022 r. – Kandydatura Pana Eyal Maor na Członka Rady Nadzorczej “NOVITA” S.A.

9 czerwca 2022 r. – Kandydatura Pana Ohad Tzkhori na Członka Rady Nadzorczej “NOVITA” S.A.

6 czerwca 2022 r. – Zaktualizowany porządek obrad ZWZA

6 czerwca 2022 r. – Zaktualizowane projekty uchwał na ZWZA

6 czerwca 2022 r. – Zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

6 czerwca 2022 r. – Żądanie Akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad ZWZA wraz z projektami uchwał

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – wymagania techniczne

Projekty uchwał na ZWZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej “NOVITA” S.A. za rok 2021

Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Jednostkowy raport roczny za rok 2021

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w “NOVITA” S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika