EcoVadis

Nasze dążenia w kierunku Zrównoważonego Rozwoju

Równowaga między rozwojem ekonomicznym, a ochroną środowiska to dla nas priorytet. W tym kontekście, jest nam niezwykle miło poinformować, że firma Novita w tym roku po raz pierwszy zdecydowała się na poddanie ocenie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez międzynarodową platformę EcoVadis. Z radością przyjęliśmy wiadomość o zdobyciu przez nas brązowego medalu, osiągając tym samym wynik 57/100 punktów. Chociaż do srebrnego medalu zabrakło nam zaledwie trzech punktów, z powodzeniem znaleźliśmy się w gronie TOP 20% najbardziej odpowiedzialnych firm tekstylnych ocenianych przez EcoVadis.

 

EcoVadis: Standard międzynarodowej odpowiedzialności

EcoVadis to globalna platforma oceniająca działalność firm na podstawie międzynarodowych standardów w czterech obszarach: ochrona środowiska, prawa pracowników, etyka i zrównoważony łańcuch dostaw. Raporty przygotowane przez EcoVadis dostarczają szczegółowych informacji o tym, jak efektywnie dane przedsiębiorstwo wdraża zasady CSR do swojej działalności i systemu zarządzania.

Potwierdzenie naszego zaangażowania w CSR

Otrzymanie brązowego medalu EcoVadis stanowi potwierdzenie naszego ciągłego zaangażowania w przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze działania koncentrują się na ograniczeniu emisji i odpadów, tworzeniu zrównoważonych procesów ograniczających zużycie energii i zasobów, odpowiedzialnym zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz bezpieczeństwie pracy. Dążymy do kształtowania przyjaznych warunków pracy, równych szans zatrudnienia oraz dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Novita: Rzetelny producent z zaangażowaniem w Zrównoważony Rozwój

Zdobyty medal EcoVadis jest dowodem na to, że Novita jest godnym zaufania i rzetelnym producentem włóknin. Niemniej jednak, nie zamierzamy spocząć na laurach. Kontynuujemy nasze starania o jeszcze lepsze dostosowanie do wymagań klientów oraz naszych własnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.